Czas pracy poradni

 

Poradnia Medycyny Pracy

 

 

PN

 

WT

SR

CZ

PT

Konsultacja lekarza medycyny pracy

7.30 - 14.00

7.00 - 9.00

10.00-13.30

(co drugi tydzień) 

7.00 - 8.30

9.30 -14.00

 

7.00-9.00

10.00-13.30

14.30 -16.00

 

7.00-9.00

Konsultacja okulistyczna

 

 

9.10-11.00

8.10-10.00

9.10.-11.00

Konsultacja laryngologiczna

7.00-9.00

7.00 - 9.00

7.00 - 9.00

7.00 - 9.00

7.00 - 9.00

Konsultacja neurologiczna

 

 

7.00

7.00

7.00 - 8.30  

Konsultacja psychologiczna

 

 

8.00  

7.30 

 7.30 

Badania psychotechniczne

 

 

8.00  

6.30 

 7.30 

 Audiogram 7.00 - 18.00
 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00
 Spirometria 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00
 EKG 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00 7.00 - 18.00
 Laboratorium analityczne
 7.00 - 9.00
 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00 7.00 - 9.00